• Ljubljanska cesta 13, 3230 Šentjur
 • 041 621 852
 • zagajsek-doo@amis.net

 

Storitve

 

V zvezi s pogrebom o:

 • kraju, dnevu in uri pokopa
 • kraju pogrebne svečanosti
 • vrsti pogreba: s krsto ali z žaro
 • poslovitvi od pokojnika pred upepelitvijo
 • spremljanju upepelitve pokojnika
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe
 • izbiri pogrebne opreme (krste, okrasne žare, žalne knjige)
 • fotografiranju pogreba
 • nakupu sveč in ostalih izdelkov
 • objavi osmrtnice na spletni strani www.zagajsek.si v časopisu ali radiju
 • pripravi in izvajanju pogrebnega govora
 • nastopu pevskega zbora ob pogrebni slovesnosti
 • igranju solo trobente, citer in trobil ob pogrebni slovesnosti
 • prevozu pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino


V zvezi s cvetličarstvom ter okrasitvijo mrliških vežic in grobov o:

 • ureditvi in okrasitvi groba ob izkopu jame
 • naročilu vencev, žalnih šopkov, ikeban ali cvetličnih aranžmajev
 • enkratni vrtnarski ureditvi groba
 • vseh ostalih vrtnarskih in cvetličarskih storitvah