• Ljubljanska cesta 13, 3230 Šentjur
  • 041 621 852
  • zagajsek-doo@amis.net

Zapustili so nas

V 84. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče in dedi

PETER MATAVŽ

Ulica bratov Mernik 6, Zreče


Pogreb dragega pokojnika bo z mašo v SOBOTO, dne 02.12.2023 ob 13:00 uri na pokopališču v Zrečah. Žara bo na dan pogreba od 10:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 80. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, oma, prababica in sestra

MARIJA JAGER, rojena GRMEK

Vrbno 42, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v PETEK, dne 01.12.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica

TEREZIJA HORVAT

Krajnčica 15, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v TOREK, dne 28.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 78. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče in dedi

IVAN URLEB

Prožinska vas 35 A, Štore


Pogreb dragega pokojnika bo v TOREK, dne 28.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi

AVGUST KLANČNIK

Tepanje 73, Slovenske Konjice


Pogreb dragega pokojnika bo z mašo v PONEDELJEK, dne 27.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 94. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica

NEŽIKA PETEK

Stare Slemene 8, Loče


Pogreb drage pokojnice bo z mašo v SOBOTO, dne 25.11.2023 ob 14:00 uri na pokopališču v Špitaliču. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: sin Franc, hčeri Dragica in Martina ter snaha Dragica z družinami in ostalo sorodstvo

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama in babica

JOŽICA REČNIK

z Goričice 25 A, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v ČETRTEK, dne 23.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 60. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi

ALEŠ JELENC

z Gorice pri Slivnici 22, Gorica pri Slivnici


Pogreb dragega pokojnika bo v PETEK, dne 24.11.2023 po maši na pokopališču na Slivnici pri Celju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, oma in prababica

VIDA BOROVNIK

z Lipoglava 29 A, Loče, nazadnje stanujoča v Špesovem domu v Vojniku


Pogreb drage pokojnice bo v TOREK, dne 21.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču Loče. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: hči Jelka, vnukinja Nika z družino in ostalo sorodstvo

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustila draga žena in babica

SLAVA BRODNIK

Na gmajni 4, Vitanje


Pogreb drage pokojnice bo v TOREK, dne 21.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču v Vitanju. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustila draga žena

HELGA JUG

iz Ulice II. bataljona 12, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v PETEK, dne 17.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 66. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ati in dedi

ERIK RAZBORŠEK

iz Draže vasi 84, Loče


Pogreb dragega pokojnika bo z mašo v ČETRTEK, dne 16.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču Žiče. Žara bo na dan pogreba od 9:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Krajevne skupnosti Draža vas.

Žalujoči vsi njegovi

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ati in ata

ZDENKO HERNAUS

iz Gorice pri Slivnici


Pogreb dragega pokojnika bo v SREDO, dne 15.11.2023 ob 13:00 uri na pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči vsi njegovi

V 69. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ati in dedi

JANKO LIPUŠ

iz Proseniškega 33 A, Šentjur


Pogreb dragega pokojnika bo v SREDO, dne 15.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica

ANTONIJA ZDOLŠEK

iz Ulice skaldateljev Ipavcev 10, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v TOREK, dne 14.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 11:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustil

EMIL TOMAŠ

Sele 12 B, Gorica pri Slivnici


Pogreb dragega pokojnika bo v TOREK, dne 14.11.2023 ob 11:00 uri na pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, stara mama in prababica

ANA TRUNKL

iz Ulice Matije Gubca 1, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v PETEK, dne 10.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Šentjurske Župnijske Karitas.

Žalujoči vsi njeni

V 85. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi ata, dedi in pradedi

JANEZ GAJŠEK

iz Črnolice 32, Šentjur


Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v SREDO, dne 08.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 70. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica

MARICA MARINŠEK, po domače LAZNOVA MARICA

Zgornje Slemene 11, Dramlje


Pogreb drage pokojnice bo z mašo v ČETRTEK, dne 09.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču Špitalič. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 66. letu starosti nas je po hudi, dolgi in težki bolezni za vedno zapustila draga mama, stara mama in sestra 

MIHAELA SKALE, rojena MASTNAK

iz Javorja 50, Gorica pri Slivnici, nazadnje stanujoča v Domu starejših Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo po maši v TOREK, dne 07.11.2023 na pokopališču na Slivnici pri Celju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 11:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 97. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, stara mama in prababica

FRANČIŠKA URBANČIČ

iz Voglajne 3, Gorica pri Slivnici


Pogreb drage pokojnice bo po maši v PONEDELJEK, dne 06.11.2023 na pokopališču na Slivnici pri Celju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči  vsi njeni

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, babica in prababica

MARIJA DOBRAJC

iz Zgornjega Tinskega 52, Loka pri Žusmu, nazadnje stanujoča v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah


Pogreb drage pokojnice bo z mašo v PONEDELJEK, dne 06.11.2023 ob 15:00 uri na pokopališču Zibika. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist žrtev poplav.

Žalujoči vsi njeni

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, stara mama in prababica

ANA ZUPANC

iz Vodruža 9, Šentjur


Pogreb drage pokojnice bo v ČETRTEK, dne 02.11.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 91. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi ata, stari ata in tast

JOŽE BOBEK

iz Planine pri Sevnici


Pogreb dragega pokojnika bo v PETEK, dne 27.10.2023 ob 14:00 uri na pokopališču na Planini pri Sevnici. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 82. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi

ČEKE JOŽEF

iz Glavnega trga 8, Celje


Pogreb dragega pokojnika bo v PETEK, dne 27.10.2023 ob 14:00 uri na pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi sv. Danijela v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 85. letu starosti nas je za vedno zapustila draga žena, mama in stara mama

MARIJA KROFLIČ, po domače BOGAČEVA MARICA

iz Prožinske vasi 65, Štore


Pogreb drage pokojnice bo v TOREK, dne 24.10.2023 ob 15:00 uri na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ati in stari ata

JOŽE STOJAN, po domače PEKOV JOŽI

iz Prožinske vasi 62, Štore


Pogreb dragega pokojnika bo v ČETRTEK, dne 19.10.2023 ob 15:00 uri na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

V 95. letu starosti nas je za vedno zapustila draga

ŠTEFKA KOSTEVC

iz Zagorja 23, Lesično


Pogreb drage pokojnice bo v SOBOTO, dne 07.10.2023 ob 15:00 uri na pokopališču Zagorje pri Lesičnem. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

V 75. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama, stara mama, tašča in teta

MARIJA KNEZ, po domače ZDOLŠEKOVA MARICA

iz Pod Resevne 5, Šentjur, nazadnje je bivala pri hčerki na Kalobju 10


Pogreb drage pokojnice bo v SREDO, dne 04.10.2023 ob 16:00 uri na pokopališču v Šentjurju. Maša bo ob 15:00 uri. Žara bo na dan pogreba od 13:00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni